• Адрес: гр. София, жк. Свобода, бл. 10, вх. Д
  • За поръчки онлайн: 0887243038, 0887243034
  • За покупки на стоки от място в магазин „Коса“ с адрес в гр.София, ул. Три уши 6А: 0885116273, 02/4275914
  • За похвали, оплаквания и препоръки, пишете ни по всяко време.