„ИЛВА-СТИЛ” ЕООД, ЕИК 200348101, седалище гр.София , жк.Свобода бл.10, тел.0887243038 и e-mail–kosa.net@abv.bg

С настоящата Политика за защита на личните данни бихме искали да Ви обясним каква информация събираме за интертнет сайта  си “www.коса.net” и как я използваме.Ние се грижим за сигурността на Вашите лични данни и сме предприели  необходимите мерки за защита на информацията и нейната поверителност.

Регистрирайки се на сайта ни, се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате. Попълвайки форма за поръчка на нашият сайт, правейки поръчка по-телефона , през фейсбук или с email ние приемаме, че Вие сте се запознали с Политиката ни за лични данни и доброволно се съгласявате„ИЛВА-СТИЛ“ ЕООД, като администратор, да обработва предоставените от Вас лични данни в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Какви лични данни обработваме и защо са ни необходими?

„ИЛВА-СТИЛ” ЕООД обработва онези  лични данни, които са необходими и свързани с дейността ни, като при това ние действаме като администратор на лични данни.Събираме само необходимите лични данни и само ако сме получили Вашето съгласие или е налице друго законно основание за това. Обработването на лични данни се състои и в осигуряване на достъп до определена информация само за лица, чиито служебни задължения или конкретно  възложени задачи налагат такъв достъп.

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко чрез нея (например име, ЕГН, данни за местонахождение, онлайн идентификатор)

Кога и  защо  събираме и обработваме Вашите лични данни:

Когато създавате ваш личен профил на нашата интернет страница-когато се регистрирате като клиент  в нашият онлайн магазин, ние събираме Вашите две имена, телефон, адрес за контакти доставка и имейл адрес.

Когато ни изпратите писмо,чрез формата за контакт-когато ни пишете през интернет страницата ни, е необходимо да посочите име и имейл за връзка , за да можем да се свържем с вас.

Когато пожелаете да получавате нашия бюлетин с промоции и специални оферти,е  необходимо да предоставите Ваш имейл адрес.

Когато закупувате стока в нашия онлайн магазин-ние обработваме допълнително следните категории лични данни: Име и презиме, телефонен номер за контакт, имейл и адрес за доставка.

 Кой друг може да получи данните Ви?

Илва-Стил ЕООД  при никакви обстоятелства няма да предостави личните Ви данни на трети лица освен ако:
– има изрично съгласие от ваша страна;
– има изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и търговецът е задължен да предостави тази информация по силата на закона;
– Информацията се предоставя на трети лица при нужда, за изпълнението на услуга при сключен договор между клиента и „ИЛВА-СТИЛ” ЕООД – лицензирани  фирми за доставка на продуктите поръчани в нашия онлайн магазин,маркетингови услуги и услуги по уеб дизайн. „ИЛВА-СТИЛ” ЕООД извършва своята дейност, като се сключват договори само с контрагенти в рамките на Европейския съюз.

 Какви са Вашите права?

При поискване имате право да получите информация относно събраните за Вас лични данни. Имате право по всяко време да откажете Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, а също така да поискате да бъдат коригирани, изтрити („право да бъдеш забравен”), ограничени или блокирани.
За целта изпратете имейл на: kosa.net@abv.bg
Ако използвате бюлетин по всяко време можете да се откажете от него, като използвате опциите за отказ предоставени в края на всеки бюлетин.

Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити общественият интерес (например, предотвратяването или разкриването на престъпления) или да се защитят нашите интереси (например, запазването на законните привилегии).
Ако не сте удовлетворени от използването на Вашата информация, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.
Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините описани в този документ сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от   нашите услугите.  Настоящата Политика е неразделна част и допълва Политиката за употреба на бисквитки и условията за ползване на сайта коса.net.

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.

Съгласявайки се с нашата Политика Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.